Quick scan

Met een inkoop- of facilitairmedewerker wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om circulairder te handelen binnen jouw organisatie. Er wordt dan ook een nulmeting gedaan: een meting waarmee wordt bepaald hoe circulair de organisatie al is.

Enquete

Onder de werknemers wordt vervolgens een enquête afgenomen om te kijken wat zij zouden willen bijdragen aan circulariteit en om eventueel extra kansen te achterhalen. Werknemers weten ten slotte zelf het beste wat er veranderd kan worden op kantoor.

kickstart

Klaar voor de start… AF! Tijdens een plenaire sessie met alle werknemers wordt er korte achtergrondinformatie gegeven over circulaire bedrijfsvoering. Daarna kijken we voor welke aanpassingen draagvlak is en welke worden ingevoerd. Tijdens de sessie stellen we een Green Team in.

Green team

Vanaf dat moment neemt het nieuwe Green Team het over. De Green Teams worden ondersteund door Werkce, maar hebben zelf de touwtjes in handen. De medewerkers schrijven challenges uit en zorgen ervoor dat iedereen zich betrokken voelt bij de veranderingen die doorgevoerd worden.

Evaluatie

Na een aantal maanden wordt de gerealiseerde impact inzichtelijk gemaakt en wordt er gekeken hoe de eerste challenges zijn verlopen. Samen met Werkce worden de vervolgstappen bepaald om nóg meer impact te maken. Go green!

©2018 by Werkce Proudly created with Wix.com